Historia

APK on alun perin perustettu TYY:n alaisena partiolippukuntana nimellä Turun Akateeminen Partiokilta. Lippukunta on Suomen Partiopoikajärjestön tietojen mukaan perustettu 18.2.1960 ja hyväksytty lippukunnaksi 15.12.1960. Toiminnassa on ollut mukana vaeltaja- ja partiojohtajaikäisiä opiskelijoita n. 15–20 henkilöä, mutta vuonna 1968 jäsenmääräksi on merkitty enää yksi partiojohtaja ja toiminta on ilmeisesti hiipunut.

APK perustettiin uudelleen 6. helmikuuta 1992, jolloin järjestettyyn henkiinherättämiskokoukseen osallistui 30 henkilöä. Ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys ei järjestäytynyt tai nimittänyt virkailijoita. Toimintaan osallistui kevään ja syksyn alun aikana hyvinkin aktiivisesti opiskelijoita, mutta vuoden 1992 toimintakertomus kertoo myöhemmin olleen jonkin verran osanottajapulaa. Toimintakertomus mainitsee, että perustamisidean takana olivat mm. Elias Aarnio ja Kirsi Vuorinen.

27. tammikuuta 1993 järjestettiin APK:n perustamiskokous, johon osallistui kymmenen henkilöä. Yhdistysrekisteriin yhdistys on rekisteröity 5.2.1993.

Toiminta jatkui aktiivisena vuoden 2017 loppuun asti. 16. marraskuuta 2017 järjestettiin tulevaisuusiltama, jossa oli tarkoitus etsiä uusia toimihenkilöitä yhdistykselle, mutta osallistujia ei juuri ollut. Yhdistys päätettiinkin lakkauttaa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15. helmikuuta 2018.

Kesällä 2020 heräsi kuitenkin uudelleen kiinnostus yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Koska vuoden 2018 lakkauttamispäätöstä ei viimeisimmän hallituksen toimesta viety täytäntöön, järjestettiin 14. lokakuuta 2020 yhdistyksen ylimääräinen kokous jossa päätettiin yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen perumisesta ja yhdistyksen toiminnan jatkamisesta.

Vuoden 2021 alkuun yhdistykselle valittiin yhtä toimihenkilöä lukuunottamatta kokonaan uusi hallitus ja toiminta alkoi aktiivisena.

Vanhempia kuvia toiminnastamme löytyy Flickristä. Vanhoja versioita verkkosivustostamme löytyy Internet Archiven kautta täältä ja täältä.